ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

จำนวน 2 อัตรา


สถานที่ปฏิบัติงาน

สำนักงานขายประจำโครงการ


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23-28 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ด้านงานบริการหลังการขาย งานระบบรับแจ้งซ่อม ในธุรกิจจัดสรร หรือที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพมี Service mind และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันจากลูกค้าได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานหน้าไซด์งาน (out door) และงานกลางแจ้งได้
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาพื้นฐาน หรืองานโยธาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลเว็บไซด์ ให้มีความทันสมัย อัพเดทคอนเทนท์Social Media อาทิ Facebook ,Fan Page,twitterตลอดจนกลยุทธ์การตลาด Online ในรูปแบบ Social Network สื่อประชาสัมพันธ์ Online ให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น (แต่งกายสุภาพ)
 • จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานขายประจำโครงการ


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิปวส.-ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ 3-5 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา/ติดต่อสื่อสาร/ Service mind และนำเสนอการขายที่ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรร เพื่อสามารถแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า
 • มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาพื้นฐาน หรืองานโยธาก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีจักรยานยนต์ส่วนตัว ที่สามารถนำมาปฏิบัติงานระหว่างไซด์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ (เบิกค่าน้ำมันได้)

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานขายโครงการ ให้ข้อมูลและการแนะนำแก่ลูกค้า บลูลากูน 2 และไอฟีล บางนา โครงการบ้านจัดสรรและทาวน์โฮมทันสมัย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
 • จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 35-40 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
 • มีประสบการณ์ทำงานระดับหัวหน้างาน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านจัดสรร 5 ปี ขี้นไป ด้านการติดต่อหน่วยงานราชการ,การโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ
 • มีทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเอกสาร และการจัดทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด
 • มีทักษะในการบริหารจัดการระบบงานเอกสารภายในแผนกนิติกรรม ในธุรกิจบ้านจัดสรรอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน แก่ลูกค้าที่ดี และมีภาวะผู้นำที่ดีในการปฏิบัติงาน

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน


  เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น (แต่งกายสุภาพ)
 • จำนวน 1 อัตรา


  สถานที่ปฏิบัติงาน

  สำนักงานใหญ่ ถนนรามคำแหง 2 บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร


  คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะความสามารถในการออกแบบ เขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบเว็บไซด์ขององค์กร 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการตลาด ในรูปแบบ Social Network, การทำ SEO SEM บน Website, FanPage และสื่อ Marketing Online ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความทันสมัย และแสวงหาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆให้กับองค์กร
 • สามารถใช้โปรแกรม Word ,Excel, Power Point ในการนำเสนอโครงการ-สรุปรายงานการตลาดได้เป็นอย่างดี

 • หน้าที่และรายละเอียดของงาน

 • ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูลเว็บไซด์ ให้มีความทันสมัย อัพเดทคอนเทนท์ Social Media อาทิ Facebook ,Fan Page,twitter ตลอดจนกลยุทธ์การตลาด Online ในรูปแบบ Social Network สื่อประชาสัมพันธ์ Online ให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 • เอกสารประกอบการสมัครงาน

 • วุฒิการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงและสุภาพ
 • เอกสารรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น (แต่งกายสุภาพ)